AYDEP çalışmaları devam ediyor…

AYDEP çalışmaları devam ediyor…

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’nin uzaktan ve yüz yüze eğitim sürecinde kullandığı, temel felsefesi Yeterliğe Dayalı Eğitimde Kalite Güvencesini sağlamak olan AYDEP Öğrenme Yönetim Sisteminin etkililiğini ve verimliliğini artırmaya yönelik akademik çalışmalar üniversite öğretim elemanlarınca gerçekleştirilmeye devam ediyor. Gerçekleştirilen bu akademik çalışmalar ülkemizin ve dünyanın önde gelen dergilerinde yayımlandı.
2021 yılı Temmuz ayında; Dr. Öğr. Üyesi Gül Özüdoğru, Prof. Dr. Hüseyin Şimşek tarafından hazırlanan ‘’A Qualitative Research on Competency-Based Learning Management System and Its Effectiveness isimli’’ araştırma sonucunda, sistemin genel olarak ders planlama, ölçme-değerlendirme ve iletişim amaçlı kullanıldığını göstermiştir. Çalışmada AYDEP sisteminin, planlamayı kolaylaştırdığı, iletişimi desteklediği ve kolay erişilebilir olduğu sonucu da ortaya çıktı.   Prof. Dr. Hüseyin Şimşek , Öğr. Gör. Lokman Çavdar tarafından gerçekleştirilen ‘’Bir Öğrenme Yönetim Sistemi Olarak AYDEP’in Sistem Kabul Edilebilirlik Modeline Göre İncelenmesi’’ isimli araştırma sonucuna göre AYDEP sistemi kullanıcılar tarafından teknik kabul edilebilirlik boyutuna ilişkin (teknik özellikler, tasarımın kullanıcı seviyesine uygunluğu, menülerin hatasız çalışması ve yapılan işlemlerin verimli olması) açılarından ortalamanın üzerinde, sosyal kabul edilebilirlik boyutuna ilişkin tüm maddelerde ise ortalama seviyesinde puanlama yaptığı görüldü.
Doç. Dr. Menderes Ünal, Doktorant Murat Çokyaman tarafından gerçekleştirilen ‘’Bir Öğrenme Yönetim Sistemi Üzerinden Yürütülen Lisansüstü Derslerin Süreç Değerlendirmesi: AYDEP Örneği’’ isimli araştırma sonucunda katılımcıların AYDEP Öğrenme Yönetim Sistemini faydalı buldukları ve CIPP Program Değerlendirme Modeli süreç boyutu ölçütlerine göre de lisansüstü ders etkinliklerinden memnun oldukları tespit edildi. (HABER MERKEZİ)
 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER