Ahi Evran Üniversitesi'nde karma eğitim uygulanacak

Ahi Evran Üniversitesi'nde karma eğitim uygulanacak

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, gazetemize açıkladı...

Ahi Evran Üniversitesi’nde karma eğitim uygulanacak

Dünyada ve ülkemizde yaşanan pandemi nedeniyle 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz döneminde Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’nde hibrit eğitim modeli, yani karma eğitim uygulanacağı bildirildi.
Teorik derslerin tamamının AYDEP üzerinde uzaktan eğitim yöntemiyle yapılacağını, ancak el becerisi gerektiren derslerin ise yüz yüze yapılacağını belirten Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, “Koronavirüs salgını ne yazık ki eğitime de büyük darbe vurmuştur. Biz bu konuda aylardır bir çalışma yaparak 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının hangi şartlarda yapılmasını kararlaştırdık. Uzaktan eğitim yöntemiyle yapılamayacak zorunlu olarak yüz yüze yapılması gereken uygulamalı dersler ise kalabalık ortamların oluşmayacağı ve ders çakışmalarının en aza indirgeneceği şekilde akademik birimlerimiz tarafından planlanarak yüz yüze yapılacaktır. Yani yüzde 80’lik kısım uzaktan, yüzde 20’lik yani el becerisi gerektiren dersleri yüz yüze vereceğiz. Örneğin Tıp Fakültesi’ndeki bir öğrencimize enjeksiyonun nasıl yapılacağını uzaktan eğitimle öğretme -şansımız olamaz. Bunu mutlaka yüzle yüze göstermemiz gerekir. Bu nedenle yüz yüze uygulamalı ve teorik derslere ait dersler programları akademik birimlerimizin web sayfalarından duyurulacaktır. Kayıtlı olduğunuz birimin web sayfasını takip etmeyi unutmayınız” dedi.
Bu arada Pandemi döneminde öğrencilerinin eğitimlerine uzaktan eğitim sistemi ile devam etmesini sağlayan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, bu konudaki tecrübelerini katıldığı çalıştayda anlattı.
Üniversitelerin uzaktan eğitim uygulamaları konusunda birbirlerinin tecrübelerinden faydalanarak birlikte öğrenmelerini sağlamak, uzaktan eğitim alanında akran öğrenmesi ve organizasyonel öğrenmeyi gerçekleştirmek, yükseköğretimle ilgili her düzeydeki karar vericilerin ülke genelindeki büyük resmi görmelerine destek olmak ve uzaktan eğitim deneyimlerinin geleceğe yönelik bir dönüşüm fırsatına çevrilmesini desteklemek amacıyla İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından 17-18 Ağustos 2020 tarihlerinde düzenlenen Uzaktan Eğitimde İyi Uygulamalar Çalıştayında Ahi Yeterliğe Dayalı Eğitim Projesi (AYDEP) anlatılmıştı.
18 üniversitenin çalışmalarının sunulduğu çalıştayda Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi temsilen Uzaktan Eğitim Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi İsa Bahat katılmıştı.
Çalıştayda Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi tarafından bütün akademik birimlerinde Eğitimde Kalite Güvence Sistemi oluşturmak amacıyla özgün ve milli bir öğrenme yönetim sistemi olarak geliştirilen ve 30 Mart 2020 tarihinden itibaren tüm akademik birimlerimizce kullanılan AYDEP tanıtılmış, Dr. Öğr. Üyesi İsa Bahat yaptığı sunumda, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’nin pandemi döneminde eğitim-öğretimin niteliği artırmaya yönelik gerçekleştirdiği “Uzaktan Eğitim Katılım Durum Araştırması”, “Öğrenci Araştırması” ve “Öğretim Elemanı Araştırması” başlıklı çalışmaların sonuçları, üniversitede gerçekleştirmeyi planladığı çalışmalar ile uzaktan eğitime ilişkin çözüm önerileri hakkında katılımcıları bilgilendirmişti.
2020 yılının başından itibaren dünyayı etkisi altına alan ve Türk Yükseköğretim Sistemini de etkileyen Covid-19 Salgını sırasında Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi başarılı bir süreç yürüttü. Uzaktan eğitim sistemi ile eğitim-öğretim süreçlerine ara vermeyen üniversitemiz, öğrencilerinin bu değişime hızla adapte olmasını sağladı.
Bu arada Sağlık Bakanlığınca, Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) gönderilen görüş yazısında, üniversitelerde 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının güz döneminde örgün eğitimlerde, teorik derslerin mümkün olduğunca uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılması, uygulamalı eğitimlerin zorunlu olduğu programlarda uygulamaların mümkünse ertelenmesi önerildi.
YÖK tarafından rektörlüklere Kovid-19 sürecinde eğitim öğretim süreçlerine ilişkin yazı gönderildi. Yazıda, Kovid-19 küresel salgınıyla mücadele kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarınca tedbir alındığı ve bunların uygulamaya konulduğu belirtildi.
Yükseköğretim kurumlarına geniş inisiyatif tanındığı ve bünyelerindeki fakülte ve birimlerinin mahiyetini dikkate alarak, eğitim ve öğretimin sürdürülebilirliği bakımından yetkili kurullarında karar almalarının sağlandığı aktarılan yazıda, son günlerde Kovid-19 hastası olanların sayısında ciddi artışların görüldüğü kaydedildi.
Yazıda, salgınla mücadelenin etkin şekilde yapılabilmesi ve sağlık çalışanların yükünün hafifletilebilmesi amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin Sağlık Bakanlığının yönlendirmelerinin önem arz ettiği belirtilerek, Sağlık Bakanlığı'na, üniversitelerde güz döneminde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin sürdürülmesi konusunda il pandemi kurulları veya il umumi hıfzıssıhha kurullarının fikri alınarak rektörlüklerce karar verilmesine ilişkin görüş sorulduğu bildirildi.
Yazıda, şu açıklamalara yer verildi:
"Bakanlığın cevabi yazısında '2020-2021 eğitim ve öğretim yılının güz döneminde örgün eğitimlerde teorik derslerin mümkün olduğunca yüz yüze aynı ortamda bulunmaksızın uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılması, uygulamalı eğitimlerin zorunlu olduğu programlarda uygulamaların mümkünse ertelenmesi, ertelenmemesi durumunda kişisel koruyucu ekipmanların kullanımı sağlanarak ve gerekli tedbirler alınarak yüz yüze sürdürülmesinin önerilmesine karar verilmiştir' ifadesi yer almaktadır. Üniversitenizde, 2020-2021 eğitim ve öğretim dönemine ilişkin planlamalarınıza ait kararlarınızda YÖK'ün, yükseköğretim kurumlarına tanımış olduğu inisiyatif çerçevesinde Sağlık Bakanlığının görüşlerinin dikkate alınması hususunda gereğini rica ederim." (HABER: BEYHAN BALLI)

 
Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2020, 15:47
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER