14 Kasım Diyabet Günü nedeniyle Kırşehir İl Sağlık Müdürü Dr. Ertan Değirmencioğlu bilgilendirme açıklamasında bulundu.

Değirmencioğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“14 Kasım Dünya Diyabet Günü” ile ilgili yapmış olduğu basın açıklamasında; şu bilgiler verildi:

“Diyabetli bireyler, hastalıklarını yönetmek, hastalıkla yaşamak ve muhtemel komplikasyonlardan kaçınmak için sürekli tedavi, bakım ve desteğe ihtiyaç duyarlar. Oysa dünyada milyonlarca diyabet hastasının yeterli tedavi ve bakıma erişemediği bilinmektedir.

Bakanlığımız tarafından toplumda diyabet farkındalığını arttırarak, gelecek nesilleri diyabetten korumayı ve tanı alan hastalara sunulan diyabet bakım kalitesinin yükseltilmesini, komplikasyonların ve diyabete bağlı ölümlerin azaltılmasını amaçlayan “Türkiye Diyabet Programı” uygulanmaktadır. Türkiye Diyabet Programı’nda diyabet hastalığı ile ilgili genel bilgiler özetlenmiş, diyabetin Dünya’da ve Türkiye’de mevcut durumu ortaya konmuş ve diyabetle etkin mücadele edilebilmesi için ulaşılması gereken 5 amaç belirlenmiştir. Bu amaçlar;

“Etkin diyabet yönetimi için politika geliştirmek ve uygulamak,

“Diyabetin önlenmesini ve erken tanı konmasını sağlamak,

“Diyabet ve komplikasyonlarının etkin tedavisini sağlamak,

“Çocukluk çağında diyabet bakım ve tedavisini geliştirmek,

DAHA ÇOK GENÇTİ, ÖLÜM ONA YAKIŞMADI... DAHA ÇOK GENÇTİ, ÖLÜM ONA YAKIŞMADI...

“Tip 2 diyabet ve obeziteyi önlemek, diyabet ve diyabet programını etkin izlemek ve değerlendirmektir.

“Ülkemizde diyabet bakımına erişimin ve kalitesinin artırılması için birinci basamakta aile hekimlerinin sürece katılımları sağlanmıştır. Hastalık Yönetim Platformu aracılığıyla aile hekimlerine hedef nüfuslarında yapılacak diyabet tarama ve izlemleri ile etkin diyabet bakımına erişim artırılması hedeflenmektedir. Platform bir klinik kılavuz işlevi de görmekte ve bunun yanı sıra Uzaktan Sağlık Eğitimi Sistemi içerisinde “Aile Hekimlerine Yönelik Diyabet Yönetimi Eğitimi” bulunmaktadır.

“Türkiye Diyabet Programının 2023-2027 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesi çalışmaları tamamlanmış durumdadır.

“Sağlıklı ve aktif bir hayat tarzının benimsenmesi diyabetten korunmak için en önemli unsur durumundadır. Bunu kolaylaştırmak amacıyla hazırlamış olduğumuz “Yetişkinlerde ve Çocukluk Çağı Obezitesinin Önlenmesi ve Fiziksel Aktivite Eylem Planımız 2019-2023” tüm paydaşlarla birlikte uygulanmaya devam edilmektedir.

“Gerek tedavi gerek bakım ihtiyaçları açısından özel bir grubu oluşturan, ancak etkin bir hastalık yönetimi ile normal bir hayat sürdürebilen çocuk diyabetlilerin günlerinin önemli bir kısmını geçirdikleri okullarında, öğretmenlerinin de desteği ile hastalıklarını etkin bir şekilde yönetmeleri amacıyla Okulda Diyabet Programı Eğitim Platformu hayata geçirildi.

Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneğinin bilimsel desteği ve Milli Eğitim Bakanlığımız ile 2010 yılından bu yana işbirliği içinde yürütülen programın amacı diyabetli çocukların okuldaki bakımlarını güçlendirmek ve öğretmen ve öğrencilere çocuklarda diyabet bulgularını öğreterek erken tanı konmasına yardımcı olmaktır.

Öğretmenlerin kan şekeri düşüklüğünde ve diğer acil durumlarda ne yapmaları gerektiği konusunda eğitim aldıkları, diyabetli çocukların gerektiğinde ara öğünlerini almaları, insülinlerini yapmaları için kolaylık sağlandığı, arkadaşları ile uyumlu ve ayrımcılığa uğramadan bir okul yaşamı sürmeleri için destekleyici bir ortam oluşturmayı hedefleyen program kapsamında 12 yılda birçok aktivite yapılmış ve diyabetli çocukların okulda bakımı konusunda ülke düzeyinde iyileşmeler sağlanmıştır.

“Program kapsamında amacı, diyabetli çocukların okulda, evlerindeki gibi güvenli bir şekilde zaman geçirmelerini sağlamak, onları desteklemek ve bunun için başta öğretmenler olmak üzere okul çalışanlarını eğitmek olan bir eğitim platformu da oluşturulmuştur. Platformda 9 adet yeni video, şimdiye kadarki belgeler, videolar, çalışmalar ve çocuk ve öğretmenler için gerekli bilgiler yer almaktadır.” (HABER MERKEZİ)