Kırsal kalkınma hedefleri çerçevesinde köylerde içme suyu tesisi yapılan ve yenilenen ünite sayısının 78 bin 40'tan, 2028'e kadar, 84 bin 985'e çıkarılması hedefleniyor.

Kırsal kalkınma hedefleri kapsamında, Köylerin Alt Yapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) ve Büyükşehirlerin Kırsal Altyapısı Projesi (KIRDES) kapsamında bu yıla kadar yapılan 137 bin 80 kilometrelik köy yolu uzunluğunun 2028'de 144 bin 580 kilometreye çıkarılması hedefleniyor.

AA muhabirinin 12. Kalkınma Planı'ndan (2024-2028) yaptığı derlemeye göre, kırsal kalkınmayla, kırsal kesimde üretken iş gücü oluşturularak ekonominin canlandırılması, sürdürülebilir doğal kaynak yönetiminin sağlanması ve yaşam kalitesinin artırılması suretiyle nüfusun kırsalda tutundurulması amaçlanıyor.

Belirlenen amaç doğrultusunda var olan plan ve stratejiler, gelecek 5 yıl içinde kırsal bölgelere can suyu olacak. Bu kapsamda, yöreye ve mekana özgü özellikler dikkate alınarak ve kırsal alanlarda yaşam kalitesinin artırılması için kamu hizmet sunumu iyileştirilecek.

Köylerin mahalli müşterek nitelikli altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik; büyükşehir olmayan iller için KÖYDES, büyükşehir belediyesi bulunan illerde köy, beldeden mahalleye dönen yerleşim yerlerinde ise KIRDES kapsamında, kaliteli ve erişilebilir yol ağı, içme suyu, atık su tesisi, küçük sulama tesisi yapım işleri için finansal destek sağlanacak.

KÖYDES ve KIRDES kapsamında bu yıla kadar yapılan 137 bin 80 kilometre köy yolu uzunluğunun, 2028'de 144 bin 580 kilometreye çıkarılması planlanıyor.

Ayrıca kırsal kalkınma hedefleri çerçevesinde köylerde içme suyu tesisi yapılan ve yenilenen ünite sayısının 78 bin 40'tan, 2028'e kadar, 84 bin 985'e çıkarılması hedefleniyor.

EKONOMİK FAALİYETLERİN GELİŞMESİ İÇİN DESTEK VERİLECEK

Kırsalda nüfus kaybını önlemek ve tersine göçü sağlamak için sağlık, eğitim ve ekonomiye yönelik adımlara ağırlık verilecek, kırsal alanların çekiciliği artırılacak. Bu çerçevede, kırsal nüfusun, nitelikli sağlık hizmetleri ile başta yaygın eğitim olmak üzere tüm eğitim hizmetlerine erişimi artırılacak.

Kırsalda yoksulluğun azaltılması amacıyla ölçek ve dayanışma ekonomisine önem verilerek, üretici örgütleri, sektörel işbirliği, satış ve pazarlama, üretim teknikleri, finansman ve mevzuat gibi konulardaki eğitimlerle desteklenecek.

İki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı İki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Kırsalda üretici örgütlerinin güçlendirilmesi ve kooperatifçiliğin etkinleştirilmesi için ilgili mevzuat iyileştirilecek. Söz konusu bölgelerdeki mahalle, köy ve orman köylerinin sürdürülebilir geçim kaynaklarının oluşturulması amacıyla aile işletmelerine yönelik destekler geliştirilecek.

"ULUSAL KIRSAL KALKINMA STRATEJİSİ" HAZIRLANACAK

Sosyal ve fiziki altyapının iyileştirilmesi, çevre ve doğal kaynakların korunması politikanın çerçevesinin oluşturulması hedefi doğrultusunda, gelecek 5 yıla ilişkin, "Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi" hazırlanacak. Bu çerçevede, kırsal kalkınma destekleri çiftçi ve üretkenlik odaklı programlanacak, uygulanan farklı destekler arasında koordinasyon sağlanarak uygulamada tamamlayıcılık ve etkinlik artırılacak.

Kırsal desteklerde verimliliğin artırılması, mükerrer uygulamaların önüne geçilmesi ve şeffaflığın sağlanması için etki analizleri yapılacak. Destek programları arasında bütünlük sağlanmasına yönelik uygulama usulleri iyileştirilecek. (ANKARA, AA)