Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde düzenlenen hizmet içi eğitim, kurs ve seminerlerde ders vermek üzere görev alan deprem bölgesindeki eğitim görevlileri, olağanüstü hal (OHAL) süresince ek ders görevlerini yapmış sayılarak karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ders ve ek ders saatlerine ilişkin esaslarda düzenleme yapıldı.

Buna göre, 8 Şubat 2023 tarihinde OHAL ilan edilen illerde belirtilen esaslar kapsamında görev yapmakta olanlardan, 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle ek ders görevini yerine getiremeyecek durumda oldukları il valisince tespit edilenler, OHAL süresince üzerlerinde bulunan ek ders görevlerini yapmış sayılarak karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılacak.

Kırşehir'de buzağılara küpe takılmasına devam ediliyor Kırşehir'de buzağılara küpe takılmasına devam ediliyor

Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesinde çalıştırılacak sözleşmeli personel sayısı artırıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi uygulamalarında çalıştırılacak sözleşmeli personel sayısı 395'ten 895'e çıkarıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi uygulamalarında sözleşmeli personel çalıştırılmasına dair esaslarda değişiklik yapıldı.

Buna göre, istihdam edilecek sözleşmeli mühendis sayısı 157'den 542'ye, mimar sayısı 70'den 110'a, şehir ve bölge plancısı sayısı 72'den 102'ye, avukat sayısı 46'dan 76'ya ve uzman sayısı 50'den 65'e çıkarıldı.

Bu arada sözleşmeli personelde aranacak şartlar arasında yer alan "bakanlıkça yaptırılacak veya yapılacak sınavda başarılı olma" hükmüne 30 Haziran 2024 tarihine kadar bağlı olunmayacak.(ANKARA AA)