Şehrimizin önde gelen eğitim kurumlarından Cumhuriyet Anaokulu'ndan Okulöncesi Öğretmeni Birsen Taşkın Ozan'ın ortaklarından olduğu My Dear Country (Benim Sevgili Ülkem) Etwinning projesi Türkiye ile birlikte Polonya, Sırbistan, Slovakya’da gerçekleştiriliyor.

 Türkiye’de farklı şehirdeki 14 öğretmen ile sürdürülen My Dear Country projesi ile 4-6 yaş arısındaki öğrencilerin ülkemizin tarihi güzelliklerini ve değerlerini öğretmeyi hedefliyor.

Bu proje Cumhuriyet Anaokulu'nda ve sınıfta yapılan çalışmalarla şehrimizin tanıtımına katkı sunarak şehrimizdeki tarihi yapılar, müzik ve sanat  kültürü, tarihi  kişilikler, yemek kültürü ve geleneksel oyunlar çocuklara öğretiliyor. Aynı zamanda projeye ortak olan diğer ülkeleri tanımaya fırsat sağlıyor.

My Dear Country (Benim Sevgili Ülkem) Etwinning projesinin amacı şöyle:

Kültürel değerler, bir milletin künyesidir. Bir millet, sahip olduğu kültürel değerler ile şekil alır. Diğer ülkeler, söz konusu milleti, sahip olduğu kültürel değerleri ile tanır ve bu değerler ile karşılaştığında aklına sadece o ülke gelir. Varolan değerlerin devamlılığını sağlayacak olan yegane varlıklarımız, çocuklarımızdır. Çocuklara ülkemizin sahip olduğu kültürün değerlerin aktarım yolu ise eğitimle gerçekleşebilecektir.

Okul öncesi dönemde, çocuğun içinde yaşadığı ülkenin kültürel özelliklerine olumlu bir değer yargısı geliştirmesinin, kültürel benlik oluşturabilmesinde önemli olduğu düşünülmektedir. Okul öncesi dönem çocuklarının, öğrenmelerinin kalıcılığı ve ileriki yaşlara etkisi düşünüldüğünde, bu dönemde yapılacak olan çalışmalar oldukça önemli görülmektedir.

Bu bilgiler ışığında, okul öncesi eğitimi almakta olan 4-6 yaş öğrencilerine, yaşadıkları ülkenin coğrafi özelliklerini, tarihi yerlerini/yapılarını, tarihi kişiliklerini, müzik ve dans kültürünü, geleneksel oyun kültürünü, yemek kültürünü, sanat kültürünü tanıtılacağı “Sevgili Ülkem” projesi hayata geçirilmek istenmiştir. Bu projede çocuklar aktif rol alırken eğlenerek öğrenecek, aile katılımları ve öğretmen rehberliği ile eğitim süreci desteklenecektir.

HEDEFLER:                            

 Çocukların ülkelerinin coğrafi özelliklerini, tarihi yerlerini/yapılarını, tarihi kişiliklerini, müzik ve dans kültürünü, geleneksel oyun kültürünü, yemek kültürünü, sanat kültürünü tanımaları,

 Kültürel ve tarihi değere yönelik gördüklerini ve işittiklerini söyleyebilmesi, duygularını açıklayabilmesi ve korunmasına dair yapılacakları ifade edebilmesi,

LGS merkezi sınavı yapıldı LGS merkezi sınavı yapıldı

 Yalnızca kendi ülkelerinin değil, her ülkenin farklı özellikleri ve kültürleri olduğunun öğrenilmesi ve saygı gösterilmesi gerektiğinin bilinmesi,

 Grup çalışmalarında görev alabilmesini, grup içi etkinliklerde kurallara uygun davranış gösterebilmesini ve özgüven kazanmasını hedefleniyor.  (HABER: AYHAN CEYLAN)