Çözüm bekleyen sığınmacı sorunları

Dünyanın çeşitli yerlerinde meydana gelen çatışmaların sayısı, karmaşıklığı ve uzun süren yapılarından dolayı, insanlar can güvenlikleri nedeniyle daha güvenli buldukları yerleşim yerlerine göç etmektedirler.
Şu anda dünyanın birçok yerinde yaşanan zulüm, çatışma, şiddet ve insan hakları ihlalleri yüzünden binlerce insan zorla yerlerinden edilmiş gerek kendi ülkelerinde ve gerekse de başka ülkelere göç etmek zorunda kalmışlardır. Bugün itibarıyla ülkemizin en büyük mülteci nüfusunu komşumuz Suriyeliler oluşturmaktadır. 
Ülkemiz, bu anlamda misafir olarak kabul ettiği birçok sığınmacıya uzun süredir ev sahipliğini de yapmaktadır. Bunların içinde başta Suriyeliler olmak üzere Irak, İran, Afganistan’dan gelenlerde ülkemizde barınma çabası içindedirler.
Ülkemize sığınan her bir insanın yeme, içme, barınma, güvenlik, eğitim, sağlık v.s. sorunları elbette olacaktır, her ne kadar kamu hizmetlerinden yararlansalar da ekonomik olarak son derece güç durumdadırlar. 29 Nisan 2011 tarihinden başlamak üzere kafileler halinde ülkemize gelen sığınmacılar yaşadıkları topluma uyum sağlayamamışlar, zaten uyum sağlama gayreti içinde de olmamışlardır.
Kendi ülkelerini terk ederek misafir olarak ülkemize gelen sığınmacıların her geçen gün sorunları artmakta, misafirlikleri uzamakta ve adeta varlıkları krize dönüşmektedir. Geldikleri güne göre işledikleri suç oranları hep artış gösterirken, birçok iş kollarında çalışmaları nedeniyle de orantılı olarak ülkemizde işsiz insan sayısını artmaktadır.
Sığınmacıların ülkemize geliş tarihinden bu yana hemen hemen her vilayetimizde görmek mümkündür. Yaşamları ekonomik sorunları da beraberinde getirirken toplumda güvenlik, siyasal ve sosyal bozukluklara da sebebiyet vermektedir. 
Zamanla ülkelerine güvenli bir şekilde gidip bir süre orada kaldıktan sonra tekrar ülkemize gelmeleri, burada sürekli kalacaklarını da göstermektedir. Zira sığınmacıların misafirliklerinin kalıcı hale gelmesi durumunda sorunları daha da artacak, ekonomik sıkıntılar devam ederken toplumda sosyal bozulmalarında çoğalacağı muhakkaktır. 
Sığınmacıların ülkemize geliş nedenleri kendi ülkelerinde can güvenliklerinin olmadığındandır. Bugün Suriye, Afganistan, Irak, İran gibi ülkelerde iç kargaşalıklar yerini birazcık olsun sükunete bırakmış, sanki sular durulmaya başlamış gibi… Ülkemizde kalıp kalmamaları konusunda yapılan tartışmalar sonlandırılmalı o insanlarında bir vatanlarının olduğu gerçeği göz ardı edilmemelidir.
O halde artık uzun süren misafirlik son bulmalı, bunun için dünya devletleri elbirliği ile maddi, manevi her türlü desteği sağlamalı ve tüm bu insanlar kendi ülkelerinde insanca yaşayabilmeleri için gerekli şartlar oluşturularak, tek çözüm yolu olan terk etmek zorunda kaldıkları topraklarına kavuşmaları sağlanmalıdır.
 

YORUM EKLE