Örnek No:55*

T.C.
KIRŞEHİR(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2021/85 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/85 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırşehir, Merkez, Çayağzı Köyü 196 ada 3 parsel sayılı 1.159,34 m2 arsa vasıflı taşınmaz, Taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı yoktur, etrafı genelde bir veya iki katlı müstakil konutlar ve boş arsalarla çevrilidir. köy merkezinin doğusunda yer almakta olup il merkezine kuş uçuşu 16 km mesafededir.
Kıymeti : 289.835,00 TL
KDV Oranı: %8
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/08/2023 - 10:05-Bitiş Tarih ve Saati : 05/09/2023 - 10:05
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/09/2023 - 10:05-Bitiş Tarih ve Saati : 03/10/2023 - 10:05

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırşehir, Merkez, Çayağzı Köyü 196 ada 4 parsel sayılı 1.337,84 m2 arsa vasıflı taşınmaz, Taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı yoktur, etrafı genelde bir veya iki katlı müstakil konutlar ve boş arsalarla çevrilidir. köy merkezinin doğusunda yer almakta olup il merkezine kuş uçuşu 16 km mesafededir.
Kıymeti : 334.460,00 TL
KDV Oranı: %8
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/08/2023 - 10:20-Bitiş Tarih ve Saati : 05/09/2023 - 10:20
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/09/2023 -10:20-Bitiş Tarih ve Saati : 03/10/2023 - 10:20

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN01832961