Kırşehir’de iddialara göre 1650- 1700 yılları arasında güneydoğu kökenli Türkmenler tarafından kurulan Büyükabdiuşağı Köyü’nün sakinleri geçimini üzümle sağlıyor.

Bugünkü tarihini inceleyeceğimiz köyümüz Büyükabdiuşağı.  Büyükabdiuşağı Köyü’nün tarihine hep birlikte göz atalım.

Büyükabdiuşağı köyü söylentilere göre 1650- 1700 yılları arasında güneydoğu kökenli Türkmenler tarafından kurulmuştur. İlk gelenler Ak oluk denilen suyun çevresinde evlerini kurmuşlardır. Kasabanın kuzeybatısındaki Karaboğaz denilen bölgede daha önce Ortodoks Hristiyan kökenli bir kavmin yaşadığı ve buraları bağ-bahçe olarak kullandığı ve Türkmenlerin bölgeye gelişiyle Kavmin bıraktığı yerleri Türkmenlerin yine aynı şekilde bağ-bahçe olarak kullandıkları sınırlı kaynaklardan anlaşılmaktadır. 19. yüzyılın sonlarına kadar deve kervanlarına deve kiralamak,tarım ve kısmi hayvancılık geçim kaynakları olmuştur.

1938 Kırşehir depremini ve etkilerini Araştıran Abdulbaki Uçan, depremde Büyükabdiuşağı'nda 34 kişinin hayatını kaybettiğini ve köyün tamamen yıkıldığını söylemektedir. Cumhuriyet ve sonrası Tarım, hayvancılık ve karaboğaz mevkiinde üretilen üzümle geçimini sürdüren kasaba (o dönemde köy) 1999 seçimleriyle kasaba ünvanı almıştır.

Batı illerine sürekli göç veren Büyükabdiuşağı'nın nüfusu bugün yaklaşık 500'dür. Yukarıda sözü edilen 'Güneydoğulu Türkmenler' kavramını Abdulbaki Uçan, Selçuk gazaları sonrası Anadolu'ya gelen Türkmenlerin Bir kısmının erken selçuk döneminde Güneydoğu Anadolu'ya yerleşmeleri ve Bizans halkından olan Ermenilerin 10. yüzyıl sonrası Anadolu içlerine sürülmesinden sonraki dönemde bugün kasabanın bulunduğu yerin o dönemde Ermeni yerleşimi olması yüzey araştırmaları ve etnoğrafik çalışmalarla desteklendiği söylemiştir. Yine Abdulbaki Uçan, Bu bölgenin Türkmenler tarafından yerleşim amaçlı kullanılmasının ancak Ermenilerin kilikya ve Güney Anadolu bölgesine toplu göçü sonucu 17. yüzyıl sonu 18. yüzyıl başlarında olabileceğini söylemektedir.

EURO 2024, futbol dünyasının yanı sıra TV satışlarını da hareketlendirdi EURO 2024, futbol dünyasının yanı sıra TV satışlarını da hareketlendirdi

Büyükabdiuşağı'nın çevresi ile ilgili tarihi bilgiler kısıtlıdır, yalnız Abdulbaki Uçan'ın araştırmaları ve bu sınırlı araştırmaların Varsayımları ışığında Kasabanın güneydoğusunda yer alan Ortodoks mezarları ve bu mezarlığın çevresinde gelişen uygarlık ilgi çekicidir. Düzlük ve sulak bir alana yerleşmiş bu ortodoks halkın, üzümcülük ve şarapçılıkla uğraştığı aynı zamanda da bölgede Türklerin çok geç tanıdığı seramik ve tuğla yapımında usta olduğu Abdulbaki Uçan'ın bölgede yaptığı yüzey araştırmalarından anlaşılmaktadır. Çevresinde yaşayan Türk kavimlerine göre zamanının ilerisinde olan bu halkın bölgeyi ne zaman terk ettiği kesin olarak bilinmemektedir, Ancak bunun 18. yüzyıldan daha erken bir dönemde olduğu yine bir varsayımdır. Henüz adı konmamış bu ortodoks Uygarlığına ait mezarlık ve tarla sınır taşları ve küp kalıntıları bugün hala görülebilir. (HABER: FAHRETTİN TOKER)