Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Emre Özerçen, mükelleflerin 31.12.2022 tarihinden önceki dönemlere ait tahakkuk etmiş olan vergi resim harç ve bunlara bağlı vergi cezaları, SGK prim asılları ile gecikme cezaları ve faizlerinin yapılandırılabileceğini söyledi.

Özerçen,7440 sayılı yeni yasal düzenleme ile birlikte borç yapılandırmalarının yanı sıra matrah artırımına, kayıt ve muhasebe düzeltmelerine ilişkin düzenlemeler yapılmasına imkân tanındığını ve bu düzenlemelerin işletme lehine önemli fırsat olduğunu ifade etti.

2018-2022YILLARI MATRAH ARTIRIMI KAPSAMINDA

Mali Müşavir Emre Özerçen “Mükellefler 31 Mayıs 2023 tarihine kadar, 2018-2022 yıllarına ilişkin matrahlarını 7440 sayılı yasada belirtilen ölçülerde artırımda bulunması halinde haklarında vergi incelemesi ve tarhiyat yapılmayacak. Hesaplanan veya artırılan vergilerin tamamının aylık dönemler halinde azami 12 eşit taksitli olarak ödenebilecek” diye konuştu.

STOK AFFI BÜYÜK FIRSAT

Özerçen, şu bilgileri verdi:

“Bununla birlikte işletmelerin bilançolarında gözükmek ile birlikte fiilen mevcut olmayan kasa ve ortaklardan alacaklar hesabı ile yine işletmelerin kayıtlarında yer almayan ya da kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların31/05/2023 tarihine kadar düzeltilip beyan edilmesi ile işletme kayıtlarının fiili duruma uygun hale getirilmesi mümkün. Stok affı, yararlanan firmalar için azımsanmayacak boyutta vergisel avantajlar sağlıyor. Mükellefler kayıtlarına alacakları emtia, teçhizat, demirbaşlar için rayiç bedeli üzerinden tabi oldukları oranın yarısı esas alınmak suretiyle KDV hesaplayacaklar. Rayiç bedeller mükelleflerin kendisi tarafından tespit edilebileceği gibi, bağlı olduğu meslek kuruluşuna da tespit ettirilebilecek.

Faturasızalınan emtiaların düşük bir KDV ödenerek, Devlet güvencesi ilekayıtlara alınmasının firmalar lehine önemli bir vergi avantajısağlayacağını kaydeden Özerçen, “Stok beyanına ilişkinbeyanname ve envanter listesinin 31 Mayıs 2023 tarihi dahil olmaküzere bu tarihe kadar ilgili vergi dairesine bildirip tahakkukedecek verginin aynı sürede ödenmesi gerekiyor” diyereksözlerini tamamladı. (HABER MERKEZİ)