Rektör Karakaya “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Toplantısı”na katıldı:

Kırşehir’de karne heyecanı Kırşehir’de karne heyecanı

 “Bölgenin Potansiyellerini Harekete Geçirdik, 2023 Hedeflerine Odaklandık”

 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Kastamonu Üniversitesinde “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Toplantısı”na Katıldı.

Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Abdülhalik Oğuz Konferans Salonu'nda 2 Aralık 2022 tarihinde gerçekleşen toplantıya YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan ile YÖK Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkanı Dr. Muhammet Adak, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya ile birlikte 22 üniversitenin rektörü katıldı.

Programın açılış konuşmasını Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal yaptı. Rektör Topal konuşmasında, üniversitenin ihtisas sahası olan ormancılık ve tabiat turizmi alanında ihtisas alanı olan ormancılık ve tabiat turizmi sahasında yapılan çalışmalar ve devam eden faaliyetleri hakkında katılımcılara bilgiler verdi.

Rektör Topal’ın ardından YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan, Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi’ne ilişkin bir bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi.

YÖK BAŞKANI ÖZVAR: “DEVLET, ÜNİVERSİTE, SANAYİ İŞ BİRLİĞİNE ÖNEM VERİYORUZ’’

Gündoğan’ın ardından kürsüye gelen YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar yaptığı konuşmada, Yükseköğretim kurumlarının tamamıyla çok sıkı iletişim halinde olduklarına işaret etti.

Özvar, "Yaptığımız bireysel ziyaretler ve bu tarz grup toplantıları, sadece yükseköğretim kurumlarımızın sorunlarını birinci elden müşahede etme imkânı sunmuyor, ayrıca Yükseköğretim Kurulu olarak bizlerin, üniversitelerimizden geleceğe yönelik beklentimizi daha sağlıklı zeminde ifade etmemize olanak sağlıyor. Bu sayede çizdiğimiz yol ve atılacak adımlara ilişkin daha kararlı ve sağlıklı hedefler koyabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Devlet, üniversite ve sanayi iş birliğinin önemine değinen YÖK Başkanı Özvar, şöyle devam etti:

"Bir adım öteye götürerek bu sürece toplumu da entegre etmeniz çok önemlidir. Bu üçlü mekanizmaya toplumu da dahil ettiğinizde kuracağınız dörtlü mekanizma, sağlıklı iş birliği gerçekleştirmeniz için kolaylaştırıcı olacaktır. Bu sayede yükseköğretim kurumlarınız, devlet ve özel sektör kuruluşları, iş dünyası ve toplumla bütünleşik mekanizmayı oluşturabileceklerdir. Bu mekanizma ve süreçlerin düzgün şekilde işlemesi neticesinde üniversitelerimiz, devlet ve özel sektör kuruluşlarıyla uyumlu, iş dünyasının bilgi ve insan kaynağı ihtiyaçlarına hızlı cevap verebilen, toplum beklentilerini karşılayan ve bu sayede bölgesel ve dolayısıyla ulusal kalkınmanın önünü açan kuruluşlar haline gelebilecektir." dedi.

YÖK BAŞKANI ÖZVAR: ‘’ÜNİVERSİTELERDEN BEKLENTİMİZ BÖLGESEL KALKINMADA ROL ALMALARI’’

Özvar, Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı kapsamındaki 22 üniversitenin toplam üniversite sayısının yaklaşık yüzde 10'unu oluşturduğuna dikkati çekerek, "Bölgesel kalkınma odaklı üniversitelerimizin toplam yüz yüze öğrenci sayısı, 2006 sonrası kurulan 60 devlet üniversitemizin toplam yüz yüze öğrenci sayısının yüzde 45'i, toplam öğretim üyesi sayısı ise 2006 sonrası kurulan devlet üniversitelerimizin toplam öğretim üyesi sayısının yüzde 39'u kadardır. Bu şekilde bölgesel kalkınma odaklı üniversitelerimiz, eğitim öğretim açısından önemli yükü üstlenmiş görülmektedir." diye konuştu.

Program kapsamındaki üniversitelerden beklentilerinin, bölgesel kalkınmada rol almaları ve araştırma kapasitelerini geliştirmeleri olduğunu aktaran Özvar, bu kurumların hem bölgesel hem de ulusal ihtiyaçları dikkate alarak ülkemizin geleceğine her geçen gün daha fazla katkı sunacağına canı gönülden inandığını belirterek konuşmasını tamamladı.

REKTÖR KARAKAYA: “BÖLGENİN POTANSİYELLERİNİ HAREKETE GEÇİRDİK, 2023 HEDEFLERİNE ODAKLANDIK’’

Toplantı sonrası kısa bir değerlendirme yapan Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya özetle şunları söyledi:

“YÖK Başkanımızın da dediği gibi ülkenin ve bölgenin ihtiyaçlarının farkında olarak hareket ediyoruz. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi olarak bizde tarım ve jeotermal alanında misyon üstlenen ve ihtisaslaşan bir üniversiteyiz. Bölgesel olarak Kırşehir’in içinde bulunduğu sosyo-kültürel yapının gelişimine katkı verecek şekilde sahada çalışıp katkı vermeye çalışıyoruz. Bölgenin tarım ve jeotermaldeki potansiyelinin farkındayız, yatırımcı çekmeye çalışıyoruz, istihdam odaklı planlarımızı uyguluyoruz ve en önemlisi 2023 hedefleri doğrultusunda Ar-Ge odaklı katma değeri olan ihracat yapabileceğimiz ürünleri tercih ediyor ve yetiştirme ortamlarını son teknoloji ile donatıyoruz.’’ (HABER MERKEZİ)