Basın İlan Kurumu, kanuni müşterilerden gelen internet haber sitelerinde ilan taleplerinin ancak 1 Nisan 2023 tarihinden sonra kabul edilebileceğini belirterek, halihazırda yürürlükte bulunan kanunlar gereğince yayınlanması zorunlu kılınan resmi ilanların yayın mecrasının gazeteler olduğunu vurguladı.

Resmi Gazete’nin 18 Ekim 2022 tarihli ve 31987 sayılı nüshasında, 7418 sayılı Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna göre internet haber sitelerinin de resmi ilan yayımlanabilmesi önü açılmış, yürürlüğe giriş tarihi olarak 1 Nisan 2023 belirlenmişti.

Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Kırşehir Adliyesi’nde çocuk teslimine ilişkin eğitim programı Kırşehir Adliyesi’nde çocuk teslimine ilişkin eğitim programı

“Halihazırda yürürlükte bulunan Kanunlar gereğince yayınlanması zorunlu kılınan resmi ilanların yayın mecrası gazetelerdir ve bu ilanların gazetelerde yayınlatılması kanunen mecburidir.

“Hal böyle iken kanuni müşterilerimizden ulaşan ilan taleplerinde, Kanunun yürürlüğe gireceği 1 Nisan 2023 tarihinden önce internet haber sitesinde yayın istendiği veya gayrimenkul ve menkul satışı ilanlarında zorunluluk halini oluşturan kıymet takdiri alt sınırına göre değerlendirme yapılarak ilan vermekten kaçınıldığı gözlemlenmektedir.

“Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği, dayandığı mevzuata aykırı talep ve isteklerin Kurumumuzca onaylanamayacağını hüküm altına almaktadır. Diğer taraftan henüz yürürlüğe girmemiş Kanunun, bugünden uygulanmaya başlanmasının ileride telafisi imkansız hukuki sonuçlar doğurabileceği değerlendirilmektedir.” (HABER: BEYHAN BALLI)