Ye­şil-be­yaz­lı tem­sil­ci­miz öne geç­ti­ği ve 10 kişi kal­dı­ğı maçta güçlü An­ka­ras­por’la be­ra­be­re kaldı...
Baş­kent’te ga­li­bi­ye­ti ka­çır­dık,
1 puana razı olduk: 2-2


STAD­YUM: Eti­mes­gut Be­le­di­ye­si (An­ka­ra)
HA­KEM­LER: Tarık Gül­dal** (Adana), Halil Tol­ga­han Demir** (Mer­sin), Yusuf Şim­şek** (Ga­zi­an­tep)
4.​HAKEM: Ser­kan Gür­büz* (Kah­ra­man­ma­raş)
GÖZ­LEMCİ: Ertuğ Büyük, Sü­ley­man Er­do­ğan
TEMSİLCİLER: Ertuğ Büyük, Sü­ley­man Er­do­ğan
AN­KA­RAS­POR: Anıl Atağ**, Cenk Doğan**, Fatih Kı­zıl­ka­ya** (Dk.46 Do­ğu­kan İnci*), Kaan Bay­sal**, Oğuz­han Efe Yıl­maz** (Dk.61 Savaş Yo­rul­maz*), Ba­tu­han Kır­da­roğ­lu** (Dk.61 Ba­tu­han Kır­da­roğ­lu*), Mu­ham­met Raşit Yön­dem**, Ömer Faruk Sez­gin** (Dk.46 Hamza Gür*), İbra­him Sür­gü­lü**, Recep Ye­miş­ci**, Utku Şen**
TEKNİK DİREK­TÖR: Olcay Şahan
KIR­ŞEHİRSPOR: Kadem Burak Yaşar**, Ömer Esen­ka­ya**, İsmail Ka­ra­kaş**, Hü­se­yin So­lak­lı**, Cihat Aktaş**, Yasin Ba­şay­taç**, Se­lim­can Temel**, Ser­gen Ya­ta­ğan** (Dk.78 Mert Öz­yıl­dı­rım*), Emir Can Sayar** (Dk.89 Nu­rul­lah Ser­best*), Fur­kan Tü­tün­cü**, Gök­de­niz Varol** (Dk.78 Fatih Üge*)
TEKNİK DİREK­TÖR: Orhan Ko­su­lu
SARI KART­LAR: Dk.25 Yasin Ba­şay­taç, Dk.33 Selim Can Temel, Dk.45 Ser­gen Ya­ta­ğan, Dk.48 Kadem Burak Yaşar (Kır­şe­hirs­por)
KIR­MI­ZI KART: Dk.48 Selim Can Temel (Kır­şe­hirs­por)
GOL­LER: Dk.64 Recep Ye­miş­çi, Dk.70 Kaan Bay­sal (An­ka­ras­por) Dk.56,78 Fur­kan Tü­tün­cü (Kır­şe­hirs­por)

TFF 2.​Lig, Beyaz Grup’ta mü­ca­de­le eden tem­sil­ci­miz Kır­şe­hirs­por, Ligin 26.​haftasın­da dep­las­man­da An­ka­ras­por’la karşı kar­şı­ya geldi. Tem­sil­ci­miz, öne geç­ti­ği maçta ra­ki­biy­le 2-2 be­ra­be­re ka­la­rak haf­ta­yı 1 pu­an­la ka­pat­tı.
Ligde zor ve sı­kın­tı­lı gün­ler ge­çi­ren ve küme düşme hat­tı­nın en üst ba­sa­ma­ğın­da yer alan tem­sil­ci­miz Kır­şe­hirs­por, puan umu­duy­la git­ti­ği An­ka­ras­por dep­las­ma­nın­dan is­te­di­ği aldı ve ra­ki­biy­le 2-2 be­ra­be­re kaldı.
Cu­mar­te­si günü Eti­mes­gut Be­le­di­ye Stad­yu­mu’nda oy­na­nan ve Adana böl­ge­si ha­kem­le­rin­den Tarık Gül­dal’ın yö­net­ti­ği maça et­ki­li baş­la­yan taraf Kır­şe­hirs­por olur­ken, ye­şil-be­yaz­lı eki­bi­miz, sert sa­vun­ma yapan An­ka­ras­por de­fan­sı­nı aş­mak­ta zor­luk çe­kin­ce mü­ca­de­le­nin ilk 45 da­ki­ka­sı­nı 0-0’lık eşit­lik­le ta­mam­la­dı.
Maçın 48.​dakika­sın­da Kır­şe­hirs­por’dan Selim Can Temel ikin­ci sarı kar­tı­nı gö­re­rek kır­mı­zı kart­la oyun­dan atı­lır­ken, ye­şil-be­yaz­lı eki­bi­miz 56.​dakikada Fur­kan Tü­tün­cü’nün go­lüy­le zorlu dep­las­man­da 1-0 öne geçti.
Erken ye­di­ği golün şo­ku­nu üze­rin­den çabuk atan ev sa­hi­bi ekip An­ka­ras­por, 64.​dakikada Recep Ye­miş­çi ile skoru 1-1 ya­par­ken, 70.​dakikada ise Kaan Bay­sal’ın go­lüy­le de maçta öne geçti.
Üst üste ye­di­ği gol­le­rin ar­dın­dan çabuk to­par­la­nan ve rakip ka­le­de önem­li po­zis­yon­lar bulan Kır­şe­hirs­por, 78.​dakikada Fur­kan Tü­tün­cü’nün kay­det­ti­ği golle skoru 2-2 yaptı.
Kalan da­ki­ka­lar­da başka gol ol­ma­dı ve Kır­şe­hirs­por, dep­las­man­da kar­şı­laş­tı­ğı An­ka­ras­por’la 2-2 be­ra­be­re ka­la­rak 1 pu­an­la döndü.
Kır­şe­hirs­por, TFF 2.​Lig, Beyaz Grup 27.​hafta ma­çın­da Pazar günü kendi sa­ha­sın­da Na­zil­li Be­le­di­yes­por’la karşı kar­şı­ya ge­lecek.
(HABER: SALİH HAN­ÇER)

Kırşehirspor, Kırklarelispor’u konuk edecek Kırşehirspor, Kırklarelispor’u konuk edecek