Eğitim Bir Sen Kırşehir Şube Başkanı Fatih Mehmet Yavuz, 7. Toplu Sözleşme döneminde elde edebilecekleri kazanımlar hakkında bilgiler verdi.

Eğitim Bir Sen Kırşehir Şube Başkanı Fatih Mehmet Yavuz yaptığı açıklamada şunları söyledi;

“Kamu görevlilerine yapılacak zam oranları ve ücret artışlarında anlaşamayarak Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na taşıdığımız toplu sözleşme sürecinde Hakem Kurulu kamu işvereni ile karşılıklı imzaladığımız toplantı tutanaklarıyla uyumlu bir karar açıklaması halinde 7. Toplu Sözleşme Döneminde elde ettiğimiz yeni kazanımlarımız olacak

Kamu görevlilerinin çocuklarına yönelik kreş hizmeti uygulaması konusunda gerekli çalışmaların başlatılması

Engelli çocuğu olan kamu görevlilerine aile yardımının artırımlı ödenmesine devam edilmesi

Kamuda görev yapan avukatlara davaları takipetmelerine yönelik her göreve çıkışlarında ödeme yapılmasına devam edilmesi

Sınav ya da zorunlu staj nedeniyle misafirhanede kalacak kamu görevlilerinin çocuklarına indirim yapılması uygulamasına devam edilmesi

Kamu kurum ve kuruluşlarında helal gıda sertifikalı ürünlerin kullanılmasına yönelik gösterilen ihtimam uygulamasına devam edilmesi

Engelli kamu görevlilerinin mesleki uyum eğitimlerinin ve fiziki çalışma koşullarının iyileştirilmesi uygulamasına ve görevlendirilmeleri halinde refakatçilerin kendilerine eşlik etmesi uygulamasına devam edilmesi

Engelli kamu görevlilerinin kamu konutlarından öncelikli yararlanmalarına yönelik tedbirlerin alınması uygulamasına devam edilmesi

Müze araştırmacısı ve sanat tarihçilerine açık çalışma mahallindeki görev yaptıkları her gün için fazla ödeme yapılmasına devam edilmesi

Sözleşmeli personelin sürekli görev yolluğu hakkında faydalandırılmasına devam edilmesi

Unvan değişikliği suretiyle başka kadrolara naklen atananların yeni kadroya ilişkin aylık ve diğer mali haklardan yararlanmasına devam edilmesi

“Seçildiğimiz takdirde,  demokrasiye sahip çıkıp emek  bileşenleriyle yol alacağız” “Seçildiğimiz takdirde, demokrasiye sahip çıkıp emek bileşenleriyle yol alacağız”

Emekli olan kamu görevlisine ödenen tazminat tutarına esas gösterge rakamının

13.558'e yükseltilmesi

Eşi çalışmayan kamu görevlilerine ödenen aile yardımının artırımlı ödenmesine devam edilmesi

Burs alan ve Devletçe okutulan çocuklar için çocuk yardımı verilmesine devam edilmesi

Taşınır kayıt kontrol yetkilisi olarak görevlendirilenlere mali sorumluluk zammı ödenmesine devam edilmesi

Müze araştırmacısı, arşivci, folklor araştırmacısı, kütüphaneci, kitap patalogu ve sosyologlara; hizmet yılları dikkate alınarak iş güçlüğü ve temininde güçlük zammı puanları ile özel hizmet tazminatı (E) Teknik Hizmetler bölümünün 1. sırasının (d) bendindeki tazminat oranlarının uygulanmasına devam edilmesi

Seyyar görev tazminatının il sınırı esasıyla ödenmesinin devam edilmesi

Aynî giyim yardımının nakdi olarak da ödenebilmesine devam edilmesi

Hizmet tahsisli kamu konutları tespitinin yetkili sendika temsilcisinin katılımıyla belirlenmesine devam edilmesi

İtfaiye ve ARFF memurlarının Genel İdari Hizmetleri sınıfı kapsamında değerIendirilmesi ve bu personele ilave ödeme yapılmasına devam edilmesi

Yükseköğretim ku ru mlarının disiplin ve yüksek disiplin kuru ilarında sendika temsilcisinin yer almasının devam edilmesi

Kamuda görev yapan avukatlara ödenebilecek vekalet ücreti aylık üst sınırının artırılmasına devam edilmesi.” (HABER: FAHRETTİN TOKER)