Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü nedeniyle bir açıklama yaptı.

Akça Ailesi'nin acı kaybı Akça Ailesi'nin acı kaybı

UNESCO tarafından ilan edilen Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi'nde belirtilen standartların şehrimizde de hâkim kılınması için çalışmalara devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, şunları ifade etti:

“Birlikte yaşadığımız, aynı havayı soluyup aynı duyguları hissettiğimiz, her biri kendine özgü yaşam biçimlerine sahip milyonlarca tür hayvanı korumak; evrende insanlardan başka canlılar olduğunu anlamak, onların yaşam alanlarına müdahale etmemek, yaşam hakkına saygı duymak hepimizin görevidir.

“Hayvanlara yönelik şiddet eylemlerinin Türk Ceza Yasası kapsamına alınarak değerlendirilmesi, tüm şehirlerde hayvan bakımevlerinin açılması, tüm sokak hayvanlarının kayıt altına alınması ve evcil hayvan ticareti yapan mağazalara yeni düzenlemeler getirilmesi hayvan hakları açısından öncelikli görev olarak önümüzde durmaktadır.

“UNESCO tarafından ilan edilen Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi'nde belirtilen standartların şehrimizde de hakim kılınması, kamu sağlığı ve güvenliği ile tüm canlıların yaşam haklarının bir denge içerisinde korunması için çalışmalarımız devam edecektir.Yaşam dostu hayvanların bir günle değil tüm günler sahiplenilerek korunması hepimizin insanlık görevidir.” (HABER MERKEZİ)

 

Editör: İlknur öncü