Atanamayan Uzmanlar Derneği (ATAUZDER), Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılan uzman çavuşların kamu kurum ve kuruluşlarına atanma haklarını gündeme getirerek, bu konuda Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilleri ve Yeniden Refah partisi temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirdi.

ATAUZDER Kırşehir İl Başkan Yardımcısı İsa Yüksel’in verdiği bilgiye göre, ATAUZDER Genel Başkanı Mustafa Gündeşli ve yönetim kurulu üyeleri, uzman çavuşların atama hakları ve yaşanan mağduriyetler üzerine mecliste görüşmeler yürütüyor. 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu çerçevesindeki haklarına dikkat çekiyorlar.

3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 5'inci maddesinin son fıkrasında; “Uzman Erbaşların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 92'nci maddesi hükmünden yararlanabilmeleri için en az yedi hizmet yılını tamamlamış olmaları gerekir." deniliyor.

Bu durumda Türk Silahlı Kuvvetlerinde en az 7 hizmet yılı süresini dolduran ve kendi isteği ile görevinden ayrılan Uzman Çavuşlar Kamu Kurum ve Kuruluşlarının boş Memur Kadrolarına atanma hakkına sahiptirler. 2016 yılından önce göreve başlayan ve 2 yıl görev yapmaya müteakiben bırakmak zorunda kalan Uzman Çavuşlarda hak kaybına uğramıştır. Bu Uzman Çavuşların KAZANILMIŞ HAKLARIDIR. Lakin hak sahibi binlerce Kahraman Uzman Çavuş Kazanılmış Hakları olmasına rağmen yıllardır Kamuda Memurluk Kadrolarına atanamamaktadır. Kamu kurum ve kuruluşları Atanma taleplerine Personel Alımı Yapmıyoruz, Atanabileceğiniz boş kadromuz yoktur, hizmetinize ihtiyacımız yoktur, personel giderlerimiz fazladır vb. şeklinde cevaplar vererek olumsuz yanıt veriyorlar.

Söz edilen kanun maddesinde atanma hakkında sadece usul belirtilmiş vatan ve millet için sahada canını ortaya koyarak görev yapan Kahramanların Atanma taleplerinin kurumlarca kabul edilmesi yönünde herhangi bir açıklama olmaması nedeniyle ve atama takdirinin Kurumların inisiyatifine bırakılması sebebiyle KAZANILMIŞ HAKKIMIZ olmasına rağmen ATANAMIYORUZ. Yıllarca bu mağduriyetimiz artarak devam ediyor.

Eski uzman çavuşların mağduriyetlerinin giderilmesi adına uzun süredir meclis çalışmalarını sürdüren ATANAMAYAN UZMANLAR DERNEĞİ (ATAUZDER) Genel başkanı Mustafa GÜNDEŞLİ ve yönetim kurulu üyeleri, Adalet ve Kalkınma Partisi Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Adalet Ve Kalkınma Partisi Milletvekili Erol Keleş, Adalet Ve Kalkınma Partisi Milletvekili Ali Kıratlı

Kırşehir'in tanınan simalarından Cengiz Doğan'ı kaybettik Kırşehir'in tanınan simalarından Cengiz Doğan'ı kaybettik

Adalet Ve Kalkınma Partisi Milletvekili Ümmü Gülşen Öztürk, Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Myk Üyesi Turan Şahin, Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Musa Küçük, Yeniden Refah Partisi Milletvekili Ali Yüksel ile olumlu bir görüyke gerçekleştirildi.

Milletvekilleri sorunun çözümü konusunda yardımcı olacaklarını, bunun bir devlet meselesi ve vefa borcu olduğunu bu mağduriyetin giderilmesi için her türlü desteği vereceklerini belirttiler.

MECLİS ÜYELERİYLE YAPILAN GÖRÜŞMELER VE DESTEK SÖZLERİ

ATAUZDER temsilcileri, Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilleri, ve Yeniden Refah partisi temsilcileriyle görüşerek, uzman çavuşların atanma hakları konusunda destek istedi. Milletvekilleri, bu konunun bir devlet meselesi ve vefa borcu olduğunu belirterek, mağduriyetin giderilmesi için destek vereceklerini ifade ettiler.

ESKİ UZMAN ÇAVUŞLARIN TEŞEKKÜR MESAJI

ATAUZDER ve eski uzman çavuşlar, kendilerine destek veren milletvekillerine teşekkürlerini sundu. Milletvekillerinin bu konuya gösterdiği ilgi ve verdiği destek, uzman çavuşların mağduriyetinin giderilmesi yolunda önemli bir adım olarak görülüyor.

Atanamayan Uzmanlar Derneği'nin (ATAUZDER) meclis görüşmeleri, uzman çavuşların kamu kurum ve kuruluşlarına atanma haklarına dair önemli bir konuyu gündeme taşıyor. Bu görüşmeler, uzman çavuşların yıllardır süregelen mağduriyetlerinin çözümüne katkı sağlayacak adımların atılmasına zemin hazırlıyor. (HABER MERKEZİ)