Başkan Ekicioğlu, “Fark Yaratan Projeler” konulu röportajda soruları yanıtladı

 

“ANADOLU’DA ÖRNEK BİR PROJEYE İMZA ATIYORUZ”

 

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi tarafından dijital olarak yayınlanan Belediye Gazetesi’nin 12 Aralık 2022 Pazartesi günkü 127. sayısında, “Fark Yaratan Projeler” başlığı altında sorulan soruları yanıtladı.

Dönerin tadını da unutuyoruz! Dönerin tadını da unutuyoruz!

Kırşehir Belediyesi’nin KIR-KÖY Kampüs Projesiyle Anadolu’da örnek bir projeye imza attığını ifade eden Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, projenin amacı ve hazırlık süreci, kapsamı, içeriği, hedef kitlesi, bölgeye ve Kırşehir’e katkısı hakkında bilgiler verdi.

Başkan Ekicioğlu, röportajda şu açıklamalarda bulundu:

“Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Kırşehir Belediyesi tarafından sunulan “Kır-Köy Kampüsü – Kırşehir’de Dezavantajlı Gruplara ‘Umut’ Doğuyor” projesi ile sosyal, ekonomik ve fiziksel engeller, sağlık problemleri ve coğrafi etmenler sebebiyle dezavantajlı durumda olan kadın, yaşlı ve engelli bireylerimizin toplumsal yaşamın her alanına katılımlarının ve uyumlarının arttırılmasını hedefledik. 60 yıldan beri vahşi depolama alanı olan alanda başlattığımız bu projeyi genişleterek, hem dezavantajlı grupların hem de vatandaşlarımızın yararlanabileceği bir proje haline getirdik ve Anadolu’da örnek bir projeye imza attık.

“Biz Kırşehir Belediyesi olarak öncelikle, bir şehrin içerisinde yaşayan tüm insanların ve sosyal katmanların o şehrin kültürel ve tarihsel birikimi olduğu inancıyla yaptığımız ve bundan sonrası için de yapacağımız çalışmalarda Kırşehir’deki kırılgan guruplara yönelik projelerini önceliyor ve uygulamaya geçiriyoruz.

“Kırşehir Belediyesi olarak bu projeyle; yukarıda da ifade ettiğimiz üzere sosyal, ekonomik ve fiziksel engeller, sağlık problemleri ve coğrafi etmenler sebebiyle dezavantajlı durumda olan kadın, yaşlı ve engelli bireylerimizin toplumsal yaşamın her alanına katılımlarının ve uyumlarının arttırılmasını öncelik olarak belirledik ve buna uygun bir uygulama projesini hayata geçirdik.

“Alanı belirledikten sonra Belediye olarak hemen düzeltme çalışmaları yaptık. Mimari ve Proje çalışmaları ekiplerimiz tarafından yürütülen bu örnek projenin güzel olan tarafı Kırşehir Belediyesinin tamamen kendi kaynakları, kendi personelleri ile hayat geçirdiği bir proje olması. Dezavantajlı gruplara, kadınlara, çocuklara, engellilere ve yaşlılara yönelik bir takım ekonomik, sosyal faaliyet alanları bulunan kampüsten Kırşehirli vatandaşlarımız ve Kırşehir’e gelen misafirlerimiz de yararlanacak. Kampüsümüzün hizmete açılmasıyla birlikte bölgemizdeki birçok kişinin buraya geleceğini ümit ediyoruz. Bu proje ile Turistik açıdan da Kırşehir’e bir katkı ve tanıtım olanakları sunmuş olacağız.

“Kırşehir’deki dezavantajlı gruplar için tasarlayıp uygulamasını gerçekleştirdiğimiz Kır-Köy Kampüsünde öncelikle ‘Organik’ bir yaşam biçimini hayata geçirmeyi hedefledik. Projemizde Sera Alanları, Mantar Üretim Tesisi, Solucan Üniteleri, Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Ağılları ve Gezen Tavuk Kümesleri KIR-KÖY’ün amaçlarından birini oluşturuyor.

“Proje alanında Dezavantajlı Gruplar öncelikli olmak üzere, tüm kesime hizmet verecek olan Etkinlik Salonları, Aktivite Merkezleri, Konaklama Yerleri, El Sanatlarının İşleneceği Atölyeler, Organik olarak üretilen ürünlerin Satış Birimleri, sosyal aktiviteler için Çay Evi, Tandır Evi, Kafeterya, Çocuk ve Gençlik Kampüsü, Amfi Tiyatro ile tam bir Kampüs oluşturuldu.

“SOGEP işbirliği ile Kır-Köy Çadır kent adıyla 15.000 m²’lik alanda başlatmış olduğumuz sosyal projemizi halkımızın ihtiyaçlarını tespit ederek geliştirdik ve sonuç olarak ise 75.000 m²’lik alanın tamamını planlayarak hayata geçirdik. Halkımızın gezinti, dinlenme, organik ürün alış verişi, konaklama, piknik, mesire, kafe, Açık Hava Tiyatrosu ve merasim alanlarıyla birlikte yapmış olduğumuz 17 adet bağımsız birimlerimizle de Down Sendromlu vatandaşlarımız için Çok Amaçlı Salonu, Etkinlik Salonu da oluşturduk. Ziyarete gelen vatandaşlarımız için çay, kahve gözleme yerini kapsayan konaklama birimlerini, çocuklarımızın evcil hayvanlarla buluşacakları kümes, büyükbaş ve küçükbaş hayvan ağılları, toprağın işlendiği mantar, solucan çadırı ve seramızı; zanaatkârlarımız için atölyeleri ve organik ürünlerin satışının yapılacağı birimlerimizle birlikte Peyzaj çalışmalarımızı da tamamlayarak Anadolu’da örnek bir kampüsü oluşturduk.

“Aynı alanda, Şehitlikten Kır-Köy Kampüsümüze kadar 1.500 metrelik bisiklet yolu ve yürüyüş parkımızın da Sert Zemin çalışmalarıyla birlikte 30.000 m², içinde Spor Tesislerinin de olduğu piknik ve mesire alanımızı tamamlayarak Peyzajımızı da bitirdik. Çok yakın bir zamanda halkımızın hizmetine sunacağımız Kır-Köy Kampüs alanımız yaz ve kış aylarında kendine özel kullanılabilir mekânlarıyla şimdiden dikkatleri üzerine çeken bir yer oldu.

“KIR-KÖY Kampus alanımız ve projemizin, 29 Mart 2022 tarihinde Ankara’da İkinci Yüzyıl Derneği gerçekleştirilen ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katıldıkları İkinci Yüzyıl Proje Ödüllerinde “Yerel Yönetim Proje Ödülleri”ne değer görüldüğünü de hatırlatmak isterim.

“Kırşehir Belediyesi olarak öncelikle kaynakları doğru kullanarak; halkımızda da aldığımız destekle, birlik ve beraberlik içinde birçok projeyi hayata geçirdik. Çünkü bir ‘En iyi düşünce halktan çıkar’ diyerek siyaset yapmadan ürettiğimiz hizmetleri halkımıza sunmayı hedefliyoruz. Bu büyük kampüs alanının kent merkezine yakın bir konumda olmasına da özellikle dikkat ettik ve kent içerisinde bir köy havasında planlayıp uygulama planı oluşturduk.

“Projede hedef olarak, özellikle sosyal yaşamın dışına itilmiş dezavantajlı gruptaki bireylerin sosyal uyumunun desteklenmesi ve sosyal yapının organik bir parçası haline getirilmesi, gönüllü çalışmaların teşvik edilmesi ve bu grupta bulunan Kırşehir sakinlerinin istihdamlarına yönelik yeni gelir ve uğraş kapılarının açılması önemli bir amaca hizmet edecek.

“Biz, Kırşehir Belediyesi olarak yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek, sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmak amacıyla Kır-Köy projesi başta olmak üzere benzeri projeleri de Kırşehir halkından aldığımız destekle hayata geçirmenin çalışması içerisinde olacağız.

“Öncelikli hedefimiz, Kırşehir’in gelişimine katkı sunarak Kırşehir halkının yaşam kalitesini arttırmak olacaktır. KIR-KÖY kampüs alanında olduğu gibi hayata geçirmeyi önümüze koyduğumuz projelerimizde Kent kimliğinin en iyi ve doğru bir şekilde oluşturularak gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine ve gereğine inanıyoruz. Ve bu konuda bundan sonra da Kırşehir Belediyesi olarak ne yapılması gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Çünkü biz sosyal demokrat bir Belediyecilik anlayışı ile ekonomik, sosyal, kültürel vb. alanlarda bireysel değil, toplumsal çıkışı önemsiyoruz. Kır-Köy projesinden Tarımsal Sanayiyi Geliştirme Projesine, kaynakların doğru kullanılarak borçların nasıl düşürüldüğüne; Esnafların beklenti ve ihtiyaçlarından Ahi Külliyesindeki Zanaatkârlar Çarşısına vb. birçok konuda halkımızla istişare ediyor, görüş ve önerilerini alıyoruz. Yerel yönetimlerin, bütün zorluklarına rağmen zorlukları aşıp halka hizmet etme konusunda büyük sorumluluklar üstlenerek görev yapması gerekiyor. Biz Kırşehir Belediyesi olarak plan ve projelerimizi oluştururken mevcut olanaklarımızı, bütçe ve özkaynaklarımızı doğru, akılcı ve planlı bir şekilde yapılandırdığımız için Kır-Köy projesinde de bütçe, yatırım, kaynak ve mevzuat açısından herhangi bir zorluk yaşamadık.” (HABER MERKEZİ)