AMBALAJ ATIĞININ KAYNAĞINDA AYRI TOPLANMASI İŞİNE AİT
2886 SAYILI KANUNUN 45. MADDE GÖRE YAPILACAK OLAN AÇIK ARTTIRMALI İHALE
İLAN METNİ

 

 1. İşin Adı: KIRŞEHİR BELEDİYESİ SINIRLARI İÇİNDE AMBALAJ ATIKLARININ KAYNAĞINDA AYRI TOPLANMASI, TAŞINMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN İŞLETMECİLİK HAKKI VERİLMESİ İŞİ
 2. İhale Tarihi, Saati ve Yeri: 26.04.2023  / Saat:10:30 / Encümen Toplantı Salonu (Neşet Ertaş Kültür Merkezi, Terme Caddesi /KIRŞEHİR)
 3. İşin Süresi: 3 YIL
 4. Muhammen Bedel:  25.000,00 TL ( 1 Yıl için)   (KDV HARİÇ)
 5. Geçici Teminat Bedeli: 2.250,00 TL
 6. İhale Dokuman Bedeli ve Ödeneceği Yer: 500,00TL Kırşehir Belediyesi Gelir Şefliği
 7. Şartname Alınacak Yer:Kırşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Yenice Mahallesi Terme Caddesi Neşet Ertaş Kültür Merkezi 2. Kat /KIRŞEHİR
 8. İhaleye İştirak Edecek Gerçek ve Tüzel Kişiler veya Kişilerin Temin Edeceği Belgeler
 1. Başvuru Dilekçesi
 2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Tüzel Kişilerden İstenmez)
 3. Nüfusa Kayıtlı Bulunduğu Nüfus Müdürlüğünden Yerleşim Yeri Adres Belgesi (Tebligat Adres Formu) (Tüzel Kişilerden İstenmez)
 4. İhaleye Tüzel Kişi Olarak Katılacak Olanlar Şirket Ana Sözleşmesi, Yetki belgesi, İmza Sirküleri
 5. Geçici Teminat Makbuzu
 6. Vekaleten İhaleye Katılacaklar için Noterden Düzenlenmiş Vekalet Örneği
 7. İsteklilerin Ortak Girişim Olması Halinde Noter Tasdikli Ortaklık Beyannamesi
 8. Borcu Yok Belgesi
 9. İsteklilerin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Lisans Belgesine Sahip Olmaları Gerekmektedir.
 10. Oda Kayıt Belgesi
 11. İhale Komisyonu İhaleyi Yapıp Yapmamakta Serbesttir.
#ilangovtr Basın No ILN01810108