Örnek No:55*

T.C.
KIRŞEHİR(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2022/35 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/35 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırşehir İli, Akpınar İlçesi, Çalıburnu Köyü 104 Ada, 2 Parsel...21.850,30 m2
Kıymeti : 196.652,70 TL
KDV Oranı: %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/09/2023 - 10:05-Bitiş Tarih ve Saati : 27/09/2023 - 10:05
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/10/2023 - 10:05-Bitiş Tarih ve Saati : 25/10/2023 - 10:05

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırşehir İli, Akpınar İlçesi, Çalıburnu Köyü 105 Ada, 7 Parsel...12.394,56 m2
Kıymeti : 111.551,04 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/09/2023 - 10:15-Bitiş Tarih ve Saati : 27/09/2023 - 10:15
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/10/2023 - 10:15-Bitiş Tarih ve Saati : 25/10/2023 - 10:15

3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırşehir İli, Akpınar İlçesi, Çalıburnu Köyü116 Ada, 11 Parsel...15.130,69 m2
Kıymeti : 136.176,21 TL
KDV Oranı: %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/09/2023 - 10:25-Bitiş Tarih ve Saati: 27/09/2023 - 10:25
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/10/2023 - 10:25-Bitiş Tarih ve Saati : 25/10/2023 - 10:25

4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Kırşehir İli, Akpınar İlçesi, Çalıburnu Köyü 150 Ada, 78 Parsel... 12.015,33 m2
Kıymeti : 108.137,97 TL
KDV Oranı: %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/09/2023 - 10:35-Bitiş Tarih ve Saati : 27/09/2023 - 10:35
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/10/2023 - 10:35-Bitiş Tarih ve Saati : 25/10/2023 - 10:35

5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Kırşehir İli, Akpınar İlçesi, Çalıburnu Köyü 150 Ada, 79 Parsel...11.972,25 m2
Kıymeti : 107.750,25 TL
KDV Oranı: %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/09/2023 - 10:45-Bitiş Tarih ve Saati: 27/09/2023 - 10:45
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/10/2023 - 10:45-Bitiş Tarih ve Saati: 25/10/2023 - 10:45

6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırşehir İli, Akpınar İlçesi, Çalıburnu Köyü 150 Ada, 123 Parsel...30.567,42 m2
Kıymeti : 305.674,20 TL
KDV Oranı: %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/09/2023 - 10:55-Bitiş Tarih ve Saati: 27/09/2023 - 10:55
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/10/2023 - 10:55-Bitiş Tarih ve Saati : 25/10/2023 - 10:55

7 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Kırşehir İli, Akpınar İlçesi, Çalıburnu Köyü 151 Ada, 25 Parsel...10.002,60 m2
Kıymeti : 100.026,00 TL
KDV Oranı: %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/09/2023 - 11:05-Bitiş Tarih ve Saati: 27/09/2023 - 11:05
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/10/2023 - 11:05-Bitiş Tarih ve Saati : 25/10/2023 - 11:05

8 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırşehir İli, Akpınar İlçesi, Çalıburnu Köyü 152 Ada, 16 Parsel... 3.955,02 m2
Kıymeti : 47.460,24 TL
KDV Oranı: %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/09/2023 - 11:15-Bitiş Tarih ve Saati: 27/09/2023 - 11:15
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/10/2023 - 11:15-Bitiş Tarih ve Saati : 25/10/2023 - 11:15

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN01878274