AK Parti'nin merakla beklenen Kırşehir ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının da açıklanacağı tanıtım toplantısı 18 Ocak Perşembe günü yapılacak.

31 Mart'taki yerel seçim yaklaşırken, AK Parti'de hazırlıklar sürüyor. Kırşehir'de merakla beklenen AK Parti Belediye Başkan Adayı, 18 Ocak Perşembe günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak.

AK Parti'nin Kırşehir Belediye Başkan Adayı'nın da açıklanacağı aday tanıtım toplantısı 18 Ocak Perşembe günü saat 14.00'te ATO Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

MHP'nin emektarı Celal Türkmen, il genel meclisinde 1. sıradan aday MHP'nin emektarı Celal Türkmen, il genel meclisinde 1. sıradan aday

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, aralarında Ankara ve İzmir'in de olduğu 17'si büyükşehir toplamda 48 belediye başkan adayını daha açıklayacak.

Daha önce 14 Ocak Pazar günü ya­pı­la­ca­ğı du­yu­ru­lan top­lan­tı, Kuzey Irak'ta Pen­çe-Ki­lit Ope­ras­yo­nu böl­ge­sin­de 9 as­ke­rin şehit ol­du­ğu terör sal­dı­rı­sı ne­de­niy­le er­te­len­miş­ti.
Cum­hur İtti­fa­kı'nın Kır­şe­hir’de AK Parti ada­yıyla se­çi­me gi­re­ce­ği­nin açık­lan­ma­sı­nın ar­dın­dan şimdi göz­ler AK Parti’nin Kır­şe­hir’deki ada­yı­nın kim ola­ca­ğı­na çev­ril­di.
Kır­şe­hir'de AK Parti’nin bi­li­nen isim­leri mi aday ola­rak du­yu­ru­la­cak, yoksa genel mer­kez ta­ra­fın­dan uygun gö­rü­len başka bir aday ata­ma­sı mı ola­cak? Bekleyip göreceğiz. 
(HABER: FAHRETTİN TOKER)