Ahilik sisteminin çocuklarımıza tanıtılması amacıyla Kırşehir Valiliği koordinesinde oluşturulan ve içerisinde Kırşehir İl Millî Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okul/kurumlarda görevli öğretmenler ile Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinden öğretim görevlilerinin yer aldığı komisyon tarafından hazırlanan "Ahilik Eğitimi Çerçeve Programı" tanıtım toplantısı düzenlendi.

Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya, İl Millî Eğitim Müdürü Metin Alpaslan, Şube Müdürleri Murat Çoban ve TaceddinTup, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Görevlileri Prof. Dr. Ayfer Şahin ve Prof. Dr. Ahmet Doğan, paydaş kamu kurumlarının temsilcileri, STK temsilcileri, okul müdürleri ve Ahilik Eğitimi Çerçeve Programı Hazırlama Komisyonunda görev alan öğretmenlerimiz katıldı.

Programda bir konuşma yapan İl Millî Eğitim Müdürü Metin Alpaslan; "Kardeşlik, hoşgörü, güven ve cömertlik gibi güzel hasletlerin sanatla birleştiği Ahilik, bir iyilik kurumu olarak Anadolu Selçukluları döneminde başlayan, Osmanlı’da devam ederek günümüze kadar gelen bir yaşam tarzı, hayat biçimi ve önemli bir mirastır. Kırşehir bu mirasın halen temsilcisi konumundadır.Ahilikte eğitim şarttır. Eğitimin amacı ise nitelikli insan yetiştirmektir. Ahilik teşkilatının benimsemiş olduğu ilkelerle eğitim alan gençler, öğrendiği meslekî, dinî ve ahlaki kuralları uygulayarak halk içinde örnek şahsiyet olmuşlardır. Kırşehir de dünden bu güne aynı anlayışı yaşatan, bu anlayışa gönül veren ahi ocağı olmayı başarmıştır. Bizde Kırşehir İl Millî Eğitim Müdürlüğü olarak bu anlayışı öğrencilerimize aktarma gayreti içerisindeyiz.Bu amaçla Vatansever Ahi, Girişimci ve Üretken Ahi, Teknolojide Lider Ahi, Sanatkâr Ahi, Yaşamıyla Örnek Ahi, İşinin Ehli Ahi, Cömert ve Merhametli Ahi, Çevreye Duyarlı Ahi temalarında hazırlanan Ahilik Eğitimi Çerçeve Programı okullarımızda uygulanacaktır.  Programın hazırlanmasında emeği geçen başta Sayın Valim İsmail Çetinkaya’ya, Prof. Dr. Ayfer Şahin’e, Prof. Dr. Ahmet Doğan’a ve komisyonda yer alan çok değerli öğretmenlerime teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum." ifadelerine yer verdi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ayfer Şahin'in programın hazırlama sürecini anlattığı konuşması ve Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya'nın da kapsamlı bir konuşma yaptığı program plaket takdimi ile toplu fotoğraf çekilmesi ile sona erdi.

“Ahilik Eğitimi Çerçeve Programı” Kırşehir Valiliğince Kırşehir il genelindeki tüm okullarda uygulanmak üzere hazırlandı. Programın amacı, Ahiliğin Anadolu’daki en önemli merkezi kabul edilen Kırşehir’de Ahilik sistemini çocuklarımıza tanıtmak, bu sistemin üzerine bina edildiği değerleri ve felsefeyi öğretmek ve Ahilik uygulamalarını günümüz şartlarına göre yeniden yorumlayarak gelecek nesillere aktarmak. Program, Ahiliğin evrensel değerlerini ve günümüz toplumunun ihtiyaçlarını temel almak. Bu kapsamda günümüz dünyasında iyi yetiştirilmiş insanın özellikleri dikkate alınarak, Ahiliğin millî ve evrensel değerleriyle taçlandırılmış ideal insan modeline ulaşmak hedefleniyor.

Program, Kırşehir Valiliğinin koordinesinde oluşturulan, içerisinde Ahi Evran Üniversitesinden akademisyenlerin ve İl Millî Eğitim Müdürlüğünden çeşitli branşlarda öğretmenlerin yer aldığı “Ahi Eğitimi Çerçeve Programı Hazırlama Komisyonu” tarafından hazırlandı.

Ahilik eğitimi çerçeve programı 8 tema ve 40 kazanımdan oluşmaktadır. Temalardaki her kazanıma yönelik örnek etkinliklere yer verildi. Bu etkinlikler okullar tarafından çeşitlendirilebilecektir. Etkinliklerin, öğretmen ve öğrencilerin topyekûn katılımını sağlayacak genişlikte ve uygulanabilir nitelikte olmasına özen gösterilmiştir. Etkinlikler aracılığıyla öğrencilerin bir yandan bireysel veya grup çalışmasıyla ürünler ortaya koymaları, diğer yandan Ahilik değerlerini öğrenip içselleştirmeleri beklenmektedir. Uygulamalarda etkinlik merkezli öğrenme yaklaşımı aracılığıyla öğrencilerin yaparak ve yaşayarak öğrenmeleri hedeflenmiştir. Uygulayıcılar etkinliklere rehberlik edecekler. (HABER MERKEZİ)