Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Verimlilik Proje Kamu Ödülünü kazanan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’nin Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi (BKYS) yazılımı yeni bir ödül sürecinde yer aldı ve finale kaldı.

“Hemşehrilerimin sorunlarına çare olmak için bu yola çıktım” “Hemşehrilerimin sorunlarına çare olmak için bu yola çıktım”

Türkiye Kalite Derneğinin (Kal-Der) ülkemizin tüm sektör ve kuruluşlarında mükemmellik kültürünün yaygınlaştırılması misyonu çerçevesinde, yerel ve ulusal düzeyde, kamu hizmeti sunumunda yenilikçiliği, yaratıcılığı ve verimliliği teşvik etmek amacıyla kamu sektöründeki iyi uygulamaların ödüllendirildiği bir tanıma programını hayata geçirmek üzere oluşturduğu “İlham Veren Kamu Yönetimi” modeli olarak adlandırılan ödül programı finale kalma başarısı gösterdi.

Final değerlendirme toplantısına, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil liderliğinde değerlendirme takımı, üniversitemizin üst yönetimi ile Kalite Yönetim Koordinatörlüğü ekibi yer aldı.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’nin bu ödülde finale kalmasının en önemli etkenleri; Yenilikçi (inovatif) olması, kendi paydaşlarına olduğu kadar diğer kurum ve kuruluşlara da ilham vermesi, proje yönetimi yöntem ve araçlarının uygulanması, tüm aşamalarda ilgili paydaşların etkileşim ve katılımına açık yönetişim yaklaşımının benimsenmiş olması, proje gerçekleştirilirken kamu kaynaklarının verimli kullanılmış olması, sunulan ürün veya hizmetlerin hedef kitle beklentilerini karşılaması ve “2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” ile anlamlı ilişkisinin kurulmuş olmasıdır. Bu özellikleri karşılayan Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemimiz bugün 6 farklı üniversite tarafından kullanılıyor. (HABER MERKEZİ)