LÖSEV, RAMAZAN KAMYANYASINA BAŞLADI   LÖSEV, RAMAZAN KAMYANYASINA BAŞLADI

Ağrı İbrahim Çeçen  Üniversitesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.1978 tarih ve 16330 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek 2’nci maddesinin (b) fıkrasına göre, aşağıda belirtilen unvanda Lisans ve Önlisans için 2022 yılı KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle toplam 1 adet sözleşmeli personel alınacaktır.İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgi"ilan.gov.tr'de yer alıyor Ayrıntılı bilgi için tıklayınız