Kırşehirli 34 Bakü şehidi için fidan dikildi Kırşehirli 34 Bakü şehidi için fidan dikildi

Bakanlığımız merkez teşkilâtında genel idare hizmetleri sınıfında yer alan 8 inci ve 9 uncu dereceli on beş (15) adet stajyer kontrolör kadrosuna Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri Kontrolörleri Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucuna göre açıktan atama yapılacaktır.İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgi"ilan.gov.tr'de yer alıyor Ayrıntılı bilgi için tıklayınız