Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Konferansına katıldı.      

25-26 Nisan 2024 tarihlerinde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Itri Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen konferansa, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak, Üniversite Rektörleri, Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu ve Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Avrupa Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Birliği Başkan Yardımcısı Doris Herrman. yabancı ülkelerin kalite ajansı temsilcileri ile çok sayıda ulusal ve uluslararası düzeyde akademisyen katıldı.

Konferansın açılış konuşmalarını sırası ile TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Ev Sahibi Üniversitenin Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı, YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar yaptı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, kalite güvence standartlarını yükseköğretim sisteminin bütün alanlarında yaygınlaştırmaya çalıştıklarını ifade ederek üniversitelerin kalite süreçlerine uyum sağlamaları açısından teşvik edildiğini ve desteklendiğini kaydetti.

KAEÜ 2024 en iyi genç üniversiteler sıralamasına girmeyi başardı KAEÜ 2024 en iyi genç üniversiteler sıralamasına girmeyi başardı

Mevcut verilere göre ülkemizdeki üniversitelerin yüzde elliden fazlasının kurumsal akreditasyona sahip olduğunu söyleyen YÖK Başkanı Özvar, 2027 yılına kadar üniversitelerin tamamına yakınının akreditasyon sürecini tamamlamasını beklediklerini dile getirdi.

Konferans hakkında bilgi veren Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, konferansın ana temasının “Yükseköğretimde Kalitenin Geliştirilmesi ve İçselleştirilmesi” olduğunu belirtti.

Bu program ile yükseköğretimde kalite güvencesi alanındaki bilimsel gelişmelerin, yeniliklerin, deneyimlerin ve farklı bakış açılarının bir araya getirilmesinin amaçlandığını anlatan Rektör Karahocagil, konferansın üniversitemizin de deneyimlediği kalite çalışmaları hakkında gerçekleştirilen kapsamlı bir konferans olduğunu vurguladı.

Açılış konuşmalarının ardından Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında akreditasyon almaya hak kazanan üniversitelerin rektörlerine akreditasyon belgeleri takdim edildi.

“Kalite Güvencesi Uygulamaları ve Sorunları”, “Kalite Güvencesinin Etkileri”, “Kalite Güvencesinde İyi Uygulama Örnekleri” ve “Kalite Güvencesinin Geleceği” ana başlıklarında oturumlar düzenlenen ve 25-26 Nisan tarihleri boyunca 16 farklı oturumda bildiri ve sunumlar gerçekleştirilen konferansta; uluslararası ve ulusal düzeyde kalite güvencesi ajansları, akreditasyon kuruluşları ve yükseköğretim kurumları gibi paydaşlar bir araya geldi.

Konferansa ayrıca Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Hüseyin Şimşek, Koordinatör Yardımcısı Ekrem Öztürk, Eğitim Fakültesi öğretim elemanları Arş. Gör. Dildar Özaslan ve Arş. Gör. Fatma Cahide Özçelik de katılarak sunumları ile katkı sağladılar. Konferansta;  Prof. Dr. Hüseyin Şimşek, Arş. Gör. Dildar Özaslan ve Arş. Gör. Fatma Cahide Özçelik tarafından yürütülen “Bütünleşik Kalite Yönetim Sisteminin Kamu Üniversitelerinde İç Kalite Güvencesi Sisteminin Kurumsallaşmasına Katkısının Belirlenmesi” başlıklı çalışmanın sunumu yapıldı.  (HABER MERKEZİ)