TRT müstehcen yayınlarla çıkma karşıma

Bozma kültürümü Allah aşkına

Saygı duymaz mısın milli marşıma

Onurlu iffetli haydi yeni yıl

Çeşitli milletler, çeşitli lisan

Değişik ırklar, değişik insan

Bir yanda ezan, kilisede çan

Hayırlara vesile olsun yeni yıl

Kiminin tarihleri altın harflerle

Kiminin tarihi kanla, nefretle

Kimi insanlığımıza gelir hizmetle

Hayırlara vesile olsun yeni yıl

Valilik’ten yalanlama!.. Valilik’ten yalanlama!..

Çam ağaçlarına takarlar çeşitli ışık

Kadın erkek dans yaparlar karışık

Kimi gözyaşı döker Allah'a aşık

Hayırlara vesile olsun yeni yıl

Keserler hindiyi içer içkiyi

Kimi koyun keser, kimi keçiyi

Taşkınlık yapar da aşar ölçüyü

Yuvalar dağılmasın haydi yeni yıl

Kimyasal silahlar atom başlıklı

Bir yani Müslüman, bir yanı harçlı

Kimi balolarda kimi gözyaşlı

İnsanlık ayıbı haydi yeni yıl

İnsan haklan diyorlar dünya susuyor

Zalimler mazluma ağır basıyor

Demokrasi diye insan kesiyor

İnsanlık ayıbı haydi yeni yıl

Şair Hasan der ki olalım birlik

Sinsi metotlarla olamaz erlik

Vatana millete yapman nankörlük

Hayırlara vesile olsun yeni yıl

Türkiye’me hayırlı olsun yeni yıl